MEET YOUR EXECUTIVE COMMITTEE FOR 2022

We are a team of dedicated volunteers.

Seattle Maharashtra Mandal  enable individuals in our community to maintain the Marathi Cultural Heritage of Maharashtra.

सविता मोरे
(Savita More)

President

सामर्थ्यशाली नेतृत्व!

वेणूका बोंडे
(Venuka Bonde)

Vice President

संस्कृतीचा वारसा चालवूया गडे,
मराठी पाऊल पडते पुढे.

मानसी उपासनी
(Manasi Upasani)

Secretary

कोण कुटं काय कंदी,
समदं माज्या चोपडीमंदी.

प्रसाद व्यवहारे
(Prasad Vyawahare)

Treasurer

पै अन पैचा हिशोब आहे…
पुराव्यानिशी शाबीत करेन हवे तर….!

संजय सावले
(Sanjay Sawale)

Membership

हाती घ्याल ते तडीस न्या!

वीणा भोईटे
(Veena Bhoite)

Membership
Yuva Representative

आपले मंडळ, आपली मेम्बरशिप,
लवकर सभासद व्हा!!

आरती पुणदीकर
(Arati Pundikar)

Programming & Decoration

माझी रीत, सगळं सुंदर सुशोभित

खुशबु पोतदार
(Khushbu Potadar)

Decoration

माझं काम सुरेख सुडौल,
मी जिथे तिथे प्रसन्न माहोल.

सायली सुखटणकर
(Sayali Sukhatankar)

Decoration

एकमेका साह्य करू, अवघे धरु सुपंथ!

शमा रांगणेकर
(Shama Rangnekar)

Food & Decoration

अमोल लोखंडे
(Amol Lokhande)

Food

मस्त रहा, खुश रहा,
मराठी पदार्थ खात रहा.

अंबर रसाळ
(Ambar Rasal)

Facility

बहु असोत सुंदर संपन्न की महा।
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा॥

अमोल नातू
(Amol Natu)

Facility & Audio

CheckedIn
@Best In Class Facilities

सुदत्त पाध्ये
(Sudatta Padhye)

Audio

विनय पवार
(Vinay Pawar)

Audio

मी मराठी, माय मराठी.

आरती गोखले
(Aarati Gokhale)

Webmaster
Media & Communication

पडद्यामागची कल्लाकार.

अमित डोईफोडे
(Amit Doiphode)

Webmaster
Media & Communication

ध्यास मराठी, आस मराठी, श्वास मराठी.

Menu